שיעור מתאריך 20-04-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47
video mp4 audio mp3
6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation
video mp4 audio mp3
10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י', אות ב'
וידאו mp4 אודיו mp3
4בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"
וידאו mp4 אודיו mp3 pic
5זוהר לעם, פרשת "כי תשא", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 47
וידאו mp4 אודיו mp3
6הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
7שיעור 1 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
8שיעור 2 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3
9הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
10בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"א, אות ד'
וידאו mp4 אודיו mp3
11בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ב, אות ב'
וידאו mp4 אודיו mp3
12שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Раскрываем силу Творца в десятке" (Подготовка к конгрессу "Мы все как один" в Нью Джерси 2018)
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 3, глава 10, пункт 2
видео mp4 аудио mp3
4Бааль Сулам, "Изгнание и oсвобождение"
видео mp4 аудио mp3 pic
5Зоар ла АМ, глава "Ки-тиса", статья "Моше, Аарон и Мирьям", пункт 47
видео mp4 аудио mp3
6Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
7Урок 1 на тему "Все прегрешения покроет любовь” в десятке" (Подготовка к конгрессу "Мы все как один" в Нью Джерси 2018)
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
8Урок 2 на тему "Все прегрешения покроет любовь” в десятке" (Подготовка к конгрессу "Мы все как один" в Нью Джерси 2018)
видео mp4 аудио mp3 источники mp3
9Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
10Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 3, глава 11, пункт 4
видео mp4 аудио mp3
11Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 3, глава 12, пункт 2
видео mp4 аудио mp3
12Вопросы и ответы с д-р Михаэлем Лайтманом
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation

7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4

11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2

12Questions and answers with Dr. Michael Laitman

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Vorbereitung auf den Kongress in New Jersey 2018
video mp4 audio mp3 quelle mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 3, kapitel 10, punkt 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exil und Erlösung"
video mp4 audio mp3 pic
5Sohar für jeden, Wochenabschnitt "Ki Tisa", punkt 47
video mp4 audio mp3
6Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
7Vorbereitung auf den Kongress in New Jersey 2018
video mp4 audio mp3 quelle mp3 no focus-group mp3
8Vorbereitung auf den Kongress in New Jersey 2018
video mp4 audio mp3 quelle mp3
9Vorbereitung zum Unterricht

10Baal HaSulam, TES, Teil 3, kapitel 11, punkt 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, Teil 3, kapitel 12, punkt 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lección sobre "Descubrimos la fuerza del Creador en la decena" (Preparación para el Congreso “Todos como uno” en Nueva Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 fuente mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 3, capítulo 10, punto 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exilio y Redención"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar para todos, capítulo "Ki Tisá", capítulo "Moisés, Aaron y Miriam", punto 47
video mp4 audio mp3
6Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
7Lección 1 sobre "El amor cubre todas las transgresiones, en la decena" (Preparación para el Congreso “Todos como uno” en Nueva Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 fuente mp3 no focus-group mp3
8Lección 2 sobre "El amor cubre todas las transgresiones, en la decena" (Preparación para el Congreso “Todos como uno” en Nueva Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 fuente mp3
9Preparación para la clase

10Baal HaSulam, TES, parte 3, capítulo 11, punto 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, parte 3, capítulo 12, punto 2
video mp4 audio mp3
12Preguntas y respuestas con Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47
video mp4 audio mp3
6Lesson preparation

7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2

12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2

12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation

7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4

11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2

12Questions and answers with Dr. Michael Laitman

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47

6Lesson preparation

7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)

9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2

12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47
video mp4 audio mp3
6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 3, Bölüm 10, madde 2
video mp4 ses mp3
4Baal HaSulam,"Sürgün ve Kurtuluş" makalesi
video mp4 ses mp3 pic
5Halk için Zohar, Yorum "Ki Tisa", madde 47

6Lesson preparation
video mp4 ses mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 ses mp3 kaynak mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, Kısım 3, Bölüm 11, madde 4
video mp4 ses mp3
11Baal HaSulam, TES, Kısım 3, Bölüm 12, madde 2
video mp4 ses mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Розкриваємо силу Творця в десятці" (Підготовка до конгресу "Ми всі як один" в Нью Джерсі 2018)
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 3, глава 10, пункт 2
відео mp4 аудіо mp3
4Бааль Сулам, "Вигнання та звільнення"
відео mp4 аудіо mp3 pic
5Зоар для всіх, розділ "Тіса", стаття "Моше, Аарон і Міріам", пункт 47
відео mp4 аудіо mp3
6Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
7Урок 1 на тему "Всі гріхи покриє любов" в десятці " (Підготовка до конгресу "Ми всі як один" в Нью Джерсі 2018)
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 без фокус-группы mp3
8Урок 2 на тему "Всі гріхи покриє любов" в десятці " (Підготовка до конгресу "Ми всі як один" в Нью Джерсі 2018)
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3
9Підготовка до уроку

10Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 3, глава 11, пункт 4
відео mp4 аудіо mp3
11Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 3, глава 12, пункт 2
відео mp4 аудіо mp3
12Питання та відповіді з д-р Міхаелем Лайтманом
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Discovering the Creator's Force in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 10, item 2
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Exile and Redemption"
video mp4 audio mp3 pic
5Zohar for everyone, chapter "Ki Tisa", article "Moses, Aaron, and Miriam", item 47
video mp4 audio mp3
6Lesson preparation
video mp4 audio mp3
7Lesson 1 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
8Lesson 2 on the topic of "Love Covers All Crimes, in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3
9Lesson preparation

10Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 11, item 4
video mp4 audio mp3
11Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 12, item 2
video mp4 audio mp3
12Questions and answers with Dr. Michael Laitman
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-04-21

שם הקובץאורך
72513 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י', אות ב'01:03:54
72510 הכנה לשיעור00:12:34
72512 שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:58:52
72514 בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"00:40:17
72516 הכנה לשיעור00:12:23
72520 הכנה לשיעור00:13:03
72515 זוהר לעם, פרשת "כי תשא", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 4701:24:00
72518 שיעור 1 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:08:00
72523 שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן00:23:20
72525 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:12:28
72524 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:04:29
72521 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"א, אות ד'00:48:13
72519 שיעור 2 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)01:32:51
72522 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ב, אות ב'01:23:41
72507 הכנה לשיעור00:13:40
72509 שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק ב׳01:26:20
72508 שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק א׳01:17:29
72493 הכנה לשיעור00:13:13
72506 זוהר לעם, פרשת "תצווה", מאמר "ובעשור לחודש השביעי", פרק 12801:53:20
72511 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:38:33
72496 בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"00:36:46
72495 שיעור בנושא "יום הזיכרון ויום העצמאות"02:01:38
72517 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:02:15
72467 הכנה לשיעור00:12:09
72491 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 99900:28:03
72470 בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"00:47:14
72468 שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:58:39
72498 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 721 00:12:36
72499 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 722 00:12:42
72501 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 72400:15:07