שיעור מתאריך 26-04-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "מגלים צורך לעזרת הבורא, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות א'
וידאו mp4 אודיו mp3 pic
4בעל הסולם, "מתן תורה", אות יג
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Раскрываем необходимость в помощи Творца в десятке" (Подготовка к конгрессу "Мы все как один" в Нью Джерси 2018)
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 3, Внутреннее созерцание, глава 4, пункт 1
видео mp4 аудио mp3 pic
4Бааль Сулам, "Дарование Торы", пункт 13
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Vorbereitung auf den Kongress in New Jersey 2018
video mp4 audio mp3 quelle mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 3, Histaklut Pnimit, kapitel 4, punkt 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Gabe der Tora", punkt 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lección sobre "Revelamos la necesidad de la ayuda del Creador, en la decena" (Preparación para el Congreso “Todos como uno” en Nueva Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 fuente mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 3, Histaklut Pnimit, capítulo 4, punto 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "Matán Torá – La entrega de la Torá", punto 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 3, Histaklut Pnimit, Bölüm 4, madde 1
video mp4 ses mp3 pic
4Baal HaSulam, "Tora'yı Vermek", madde 13
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Розкриваємо необхідність допомоги Творця в десятці" (Підготовка до конгресу "Ми всі як один" в Нью Джерсі 2018)
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 3, Внутрішнє споглядання, глава 4, пункт 1
відео mp4 аудіо mp3 pic
4Бааль Сулам, "Дарування Тори", пункт 13
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Revealing the Need for the Creator's Help in the Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, Histaklut Pnimit, chapter 4, item 1
video mp4 audio mp3 pic
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 13
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-04-26

שם הקובץאורך
72588 הכנה לשיעור00:11:15
72589 שיעור בנושא "מגלים צורך לעזרת הבורא, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:58:08
72590 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות א'01:02:52
72591 בעל הסולם, "מתן תורה", אות יג00:41:53
72581 הכנה לשיעור00:11:55
72584 שיעור בנושא "מגלים צורך לעזרת הבורא, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)02:00:44
72585 בעל הסולם, "מתן תורה", אות '00:41:46
72586 זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "עליית התפילה", פרק 13100:57:00
72567 הכנה לשיעור00:11:39
72578 זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "כל נדיב ליבו יביאֶהָ", פרק 7200:59:55
72569 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק ט"ו, אות ג'01:10:24
72568 שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:59:15
72570 בעל הסולם, "מתן תורה", אות ז'00:32:53
72576 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 728 00:14:13
72575 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 727 00:13:34
72574 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 726 00:13:21
72573 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 725 00:13:11
72571 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 100200:27:32
72572 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 100300:27:42
72583 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:42:59
72550 הכנה לשיעור00:12:47
72558 זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 1401:00:35
72554 בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'00:42:43
72553 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ד, אות א'00:50:58
72551 שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)01:10:48
72582 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:42:27
72577 תוכנית טלוויזיה "שיחות": רדיו "מהות החיים"00:27:54
72587 2018-04-23_text_be-shney-mishpatim-miorerey-mihalyukat-haamida-natali-portmam
72526 הכנה לשיעור00:13:17
72534 ישיבת החברים העולמית00:47:02