שיעור מתאריך 19-01-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3
3בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ל"א
וידאו mp4 אודיו mp3
4זוהר לעם, פרשת "בא"
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "От помех к подъемам"
видео mp4 аудио mp3 источники mp3
3Бааль Сулам, "Предисловие к Книге Зоар", пункт 31
видео mp4 аудио mp3
4Зоар ла АМ, глава "Бо"
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht

2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 quelle mp3
3Baal HaSulam, "Einführung in den Sohar", punkt 31
video mp4 audio mp3
4Sohar für jeden, Wochenabschnitt "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Lección sobre "De disturbios a ascensos"
video mp4 audio mp3 fuente mp3
3Baal HaSulam, "Introducción al Zohar", punto 31
video mp4 audio mp3
4Zohar para todos, capítulo "Bo"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31

4Zohar for everyone, chapter "Bo"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 ses mp3 kaynak mp3
3Baal HaSulam, "Kabala Bilgeliğine Giriş", madde 31
video mp4 ses mp3
4Halk için Zohar, Yorum "Bo"
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Від перешкод до підйомів"
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3
3Бааль Сулам, "Передмова до Книги Зоар", пункт 31
відео mp4 аудіо mp3
4Зоар для всіх, розділ "Бо"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "From Obstructions to Ascents"
video mp4 audio mp3 source mp3
3Baal HaSulam, "Introduction to The Book of Zohar", item 31
video mp4 audio mp3
4Zohar for everyone, chapter "Bo"
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-01-19

שם הקובץאורך
71635 הכנה לשיעור00:13:20
71637 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"02:00:42
71638 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ל"א00:39:44
71639 זוהר לעם, פרשת "בא"01:37:27
71629 הכנה לשיעור00:07:37
71632 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ"ו00:48:11
71631 בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קכ"ח00:44:09
71634 זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "ויהי בחצי הלילה", פסקה 11600:59:41
71636 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:07:29
71630 שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"01:15:32
71619 הכנה לשיעור00:12:15
71621 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ"ה00:42:30
71620 שיעור בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)02:00:26
71628 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:12:06
71626 זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "התנינים", פסקה 5700:58:49
71610 הכנה לשיעור00:12:18
71617 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 94800:26:16
71618 זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "אם יש עליו מלאך מליץ", פסקה 100:59:55
71613 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות כ00:42:37
71612 שיעור בנושא "תפילת רבים" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)02:01:39
71627 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:05:31
71616 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 94900:27:18
71602 הכנה לשיעור00:11:58
71608 זוהר לעם, פרשת "וארא", מאמר "ויהיו דם", פסקה 13701:02:04
71604 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות יז01:12:38
71603 שיעור בנושא "נכנסים ל"עיבור" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)01:33:04
71611 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:08:09
71593 הכנה לשיעור00:10:41
71600 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן01:00:56
71594 בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות יג01:10:34