שיעור מתאריך 26-07-2017

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2כתבי בעה"ס, "פתיחה לחכמת הקבלה"
וידאו mp4 אודיו mp3 pic
3כתבי רב"ש, אגרות, אגרת ס"ו
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Труды Бааль Сулама, "Введение в науку Каббала"
видео mp4 аудио mp3 pic
3Труды РАБАШа, Письма, Письмо 66
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Baal HaSulam Werke, "Einführung in die Weisheit der Kabbala"
video mp4 audio mp3 pic
3Rabash Werke, Igrot, Brief 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Escritos de Baal HaSulam, "Prefacio a la Sabiduría de la Cabalá"
video mp4 audio mp3 pic
3Escritos de Rabash, Igrot, Carta 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Baal HaSulam'ın Yazıları, "Kabala Bilgeliğine Önsöz"
video mp4 ses mp3 pic
3Rabaş'ın Yazıları, Igrot, Mektup 66
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Writings of Baal HaSulam, "Preface to the Wisdom of Kabbalah"
video mp4 audio mp3 pic
3Writings of Rabash, Letters, Letter 66
video mp4 audio mp3