שיעור מתאריך 18-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2רב"ש - א'. מאמר 19 "בא אל פרעה - א" (1985)
וידאו mp4 אודיו mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ד'
וידאו mp4 אודיו mp3
4רב"ש - ג'. מאמר 815 "בא"
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Рабаш, том 1, статья 19 "Пойдем к фараону-1" (1985)
видео mp4 аудио mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 2, глава 2, пункт 4
видео mp4 аудио mp3
4Рабаш, том 3, статья 815 "Войди"
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Rabash, Band 1, Artikel 19 (1985)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam Werke, TES, teil 2, kapitel 2, punkt 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Band 3, Artikel 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Rabash, volumen 1, artículo 19 (1985)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 2, capítulo 2, punto 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, volumen 3, artículo 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Rabaş, Cilt 1, Makale 19 (1985)
video mp4 ses mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 2, Bölüm 2, madde 4
video mp4 ses mp3
4Rabaş, Cilt 3, Makale 815
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2РАБАШ, том 1, стаття "Пішли до фараона (1)" (1985р.)
відео mp4 аудіо mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 2, глава 2, пункт 4
відео mp4 аудіо mp3
4РАБАШ, том 3, стаття 815 "Увійди"
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 19 (1985) "Come unto Pharaoh - 1"
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 2, item 4
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol 3, Article 815
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-03-18

שם הקובץאורך
72143 הכנה לשיעור00:13:46
72144 רב"ש - א'. מאמר 19 "בא אל פרעה - א" (1985)01:00:03
72147 רב"ש - ג'. מאמר 815 "בא"00:39:37
72146 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ד'01:00:07
72151 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן01:01:00
72154 ישיבת החברים העולמית00:47:26
72153 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 98000:26:44
72155 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 98100:25:27
72145 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:05:30
72141 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:02:16
72142 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:31:18
72127 הכנה לשיעור00:13:01
72128 רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)01:03:55
72130 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'00:57:44
72131 רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"00:39:35
72132 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "שיר השירים אשר לשלמה", פרק 35301:24:51
72133 הכנה לשיעור00:13:40
72135 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'01:08:28
72137 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ה'01:24:51
72139 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'00:52:11
72134 הכנה לשיעור00:12:38
72140 רב"ש - א'. מאמר 14 "הקשר בין פסח, למצה, מרור" (1987)01:22:08
72138 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות א'00:56:18
72136 בעל הסולם, אגרת י'00:36:24
72122 הכנה לשיעור00:11:52
72126 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "נר"נ", פרק 28400:56:02
72129 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:38:38
72124 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות א'00:56:46
72123 רב"ש - א'. מאמר "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" (1990)01:02:32
72125 רב"ש - א'. מאמר 20 "מי שחיזק לבו" (1985)00:36:56