שיעור מתאריך 16-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)
וידאו mp4 אודיו mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'
וידאו mp4 אודיו mp3 pic
4רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"
וידאו mp4 אודיו mp3
5זוהר לעם, פרשת "תרומה"
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Рабаш, том 1, статья 17 (1991г.)
видео mp4 аудио mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 2, глава 1, пункт 4
видео mp4 аудио mp3 pic
4Рабаш, том 3, статья 926 "Пойдем к Фараону"
видео mp4 аудио mp3
5Зоар ла АМ, глава "Трума"
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Rabash, Band 1, Artikel 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam Werke, TES, teil 2, kapitel 1, punkt 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Band 3, Artikel 926
video mp4 audio mp3
5Sohar für jeden, Wochenabschnitt "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Rabash, volumen 1, artículo 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 2, capítulo 1, punto 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, volumen 3, artículo 926
video mp4 audio mp3
5Zohar para todos, capítulo "Trumá"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926

5Zohar for everyone, chapter "Truma"

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Rabaş, Cilt 1, Makale 17 (1991)
video mp4 ses mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 2, Bölüm 1, madde 4
video mp4 ses mp3 pic
4Rabaş, Cilt 3, Makale 926
video mp4 ses mp3
5Halk için Zohar, Yorum "Truma"
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2РАБАШ, том 1, стаття 17 (1991г.)
відео mp4 аудіо mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 2, глава 1, пункт 4
відео mp4 аудіо mp3 pic
4РАБАШ, том 3, стаття 926 "Пішли до Фараона"
відео mp4 аудіо mp3
5Зоар для всіх, розділ "Трума"
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 1, Article 17 (1991)
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 2, chapter 1, item 4
video mp4 audio mp3 pic
4Rabash, Vol 3, Article 926
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Truma"
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-03-17

שם הקובץאורך
72127 הכנה לשיעור00:13:01
72128 רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)01:03:55
72131 רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"00:39:35
72130 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'00:57:44
72132 זוהר לעם, פרשת "תרומה"01:24:51
72122 הכנה לשיעור00:11:52
72126 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "נר"נ", פרק 28400:56:02
72129 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:38:38
72124 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות א'00:56:46
72123 רב"ש - א'. מאמר "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" (1990)01:02:32
72125 רב"ש - א'. מאמר 20 "מי שחיזק לבו" (1985)00:36:56
72111 הכנה לשיעור00:12:47
72121 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:40:45
72113 בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות ל"ג00:58:53
72112 Rabash, Vol 1, Article 13 (1988)01:01:26
72114 רב"ש - ג'. מאמר 924 "וידבר אלקים אל משה"00:41:15
72116 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "זהב וכסף ונחושת", פרק 22700:54:41
72101 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 705 00:12:44
72102 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 706 00:13:39
72103 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 707 00:12:46
72104 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 708 00:13:13
72108 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 97800:27:34
72109 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 97900:27:37
72099 בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות א'00:58:38
72100 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'00:44:56
72098 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'01:01:02
72096 הכנה לשיעור00:12:51
72120 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:14:30
72110 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "וייקחו לי תרומה", פרק 15600:56:06
72088 הכנה לשיעור00:11:51