שיעור מתאריך 23-04-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)
וידאו mp4 אודיו mp3 קטעי מקור mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3
3בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ד, אות א'
וידאו mp4 אודיו mp3
4בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'
וידאו mp4 אודיו mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Подписываем поручительство в десятке" (Подготовка к конгрессу "Мы все как один" в Нью Джерси 2018)
видео mp4 аудио mp3 источники mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 3, глава 14, пункт 1
видео mp4 аудио mp3
4Бааль Сулам, "Дарование Торы", пункт 5
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Vorbereitung auf den Kongress in New Jersey 2018
video mp4 audio mp3 quelle mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 3, kapitel 14, punkt 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Gabe der Tora", punkt 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase

2Lección sobre "Firmamos Arvut en la decena" (Preparación para el Congreso “Todos como uno” en Nueva Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 fuente mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 3, capítulo 14, punto 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "Matán Torá – La entrega de la Torá", punto 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 ses mp3 kaynak mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 3, Bölüm 14, madde 1
video mp4 ses mp3
4Baal HaSulam, "Tora'yı Vermek", madde 5
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Підписуємо поруку в десятці" (Підготовка до конгресу "Ми всі як один" в Нью Джерсі 2018)
відео mp4 аудіо mp3 джерело mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 3, глава 14, пункт 1
відео mp4 аудіо mp3
4Бааль Сулам, "Дарування Тори", пункт 5
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic of "Signing The Arvut In The Ten" (Preparation for the Convention "All As One" in New Jersey 2018)
video mp4 audio mp3 source mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 3, chapter 14, item 1
video mp4 audio mp3
4Baal HaSulam, "The Giving of the Torah", item 5
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-04-23

שם הקובץאורך
72550 הכנה לשיעור00:12:47
72551 שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)01:10:48
72553 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ד, אות א'00:50:58
72554 בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה'00:42:43
72526 הכנה לשיעור00:13:17
72534 ישיבת החברים העולמית00:47:02
72530 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 100000:28:02
72531 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 100100:28:43
72533 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן01:01:54
72528 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ג, אות א'01:01:02
72527 שיעור בנושא "חותמים על ערבות, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)01:01:17
72552 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:56:31
72529 בעל הסולם, "מתן תורה", אות א'00:43:16
72535 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:12:50
72524 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:04:29
72525 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:12:28
72510 הכנה לשיעור00:12:34
72512 שיעור בנושא "מגלים את כוח הבורא בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:58:52
72513 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י', אות ב'01:03:54
72514 בעל הסולם, מאמר "הגלות והגאולה"00:40:17
72515 זוהר לעם, פרשת "כי תשא", מאמר "משה אהרון ומרים", פרק 4701:24:00
72516 הכנה לשיעור00:12:23
72518 שיעור 1 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)00:08:00
72519 שיעור 2 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה, בעשירייה" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)01:32:51
72522 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"ב, אות ב'01:23:41
72520 הכנה לשיעור00:13:03
72521 בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', פרק י"א, אות ד'00:48:13
72523 שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן00:23:20
72507 הכנה לשיעור00:13:40
72509 שיעור בנושא "יום הזכרון ויום העצמאות", חלק ב׳01:26:20