17-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות כ"ו

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "ב' כוחות ברצון לקבל: כח המושך, כח הדוחה"

15-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "הרצון לקבל - יש מאין"

זוהר לעם, פרשת "מקץ", מאמר "ויזכור יוסף את החלומות", פסקה 146

zip: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה", חלק א'

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה", חלק ב'

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויגש", מאמר "וייגש אליו יהודה", פסקה 1

14-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "חרות היחיד"

זוהר לעם, פרשת "מקץ", מאמר "ויריצוהו מן הבור", פסקה 54

13-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות כ"ה

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "גורמי חוץ"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ויהי נא פי שניים ברוחךָ אליי", פסקה 261

12-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "הקנינים התורשתים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ציון וירושלים", פסקה 145

zip: heb

11-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: rus spa eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות י"ז

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "ארבעה גורמים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "הנה ישכיל עבדי", פסקה 67

10-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: spa eng heb rus

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ט'

doc: heb

בעל הסולם, "החרות"

doc: heb

08-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb spa eng
zip: heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב'

doc: heb
docx: rus spa eng heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ויישב יעקב", פסקה 1

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א

doc: heb
docx: rus spa eng heb

שיעור 1 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב

doc: heb
docx: rus heb spa eng

שיעור 2 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: eng rus spa heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ב'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות א'

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "הנה ישכיל עבדי", פסקה 42

doc: heb

07-12-2017

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: heb spa eng rus

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות א'

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "ויהי בצאת נפשה", פסקה 198

doc: heb

06-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א'

doc: heb
docx: rus spa eng heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "וישתַחוּ ארצה", פסקה 117

doc: heb

05-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 19 "אתם נצבים היום כולכם" (1984)

doc: heb

שיעור בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור"

doc: heb
docx: heb spa rus eng

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "עם לבן גרתי", פסקה 21

doc: heb
zip: heb

04-12-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת י"ט

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "אֶת קורבני לַחמי", פסקה 368

doc: heb

03-12-2017

בעל הסולם, אגרת י"ז, חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, אגרת י"ז, חלק ב'

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

01-12-2017

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 1

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 1 בנושא "ביטול"

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 2

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 2 בנושא "אין עוד מלבדו"

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, טיול

mp3: spa eng heb rus
mp4: eng heb rus spa

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 3

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 3 בנושא "נכנסים לעיבור"

doc: heb
docx: spa eng ger heb rus

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 4

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 4 בנושא "תפילה לעיבור"

doc: heb
docx: ger ita eng rus heb spa

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, ישיבת חברים

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 5

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 5 בנושא "דביקות"

doc: heb
docx: heb ger rus spa eng

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 6

doc: heb

30-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

שיעור בנושא "דביקות" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

29-11-2017

שיעור בנושא "תפילה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "וייקח לו יעקב מַקל לִבנֶה", פסקה 307

doc: heb
zip: heb

28-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפילה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כה

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "כל מערכת אינה אלא בשלוש", פסקה 258

doc: heb

27-11-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "נכנסים לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כב

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ההרהור שלו היה ברחל", פסקה 178

doc: heb

26-11-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כ'

doc: heb

24-11-2017

שיעו בנושא "ביטול" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות י"ח

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "וידַר יעקב נדר", פסקה 75

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות י"ט

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ויַרְא ה' כי שנואה לאה", פסקה 147

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות כ

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "השבטים", פסקה 165

doc: heb

23-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb rus eng spa

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ס''מ ואשת זנונים", פסקה 23

doc: heb

22-11-2017

הכנה לשיעור

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: spa heb eng rus
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "הברכות", פסקה 181

doc: heb

21-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: spa rus eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות י"ח

doc: heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "ויקרא את עשיו ויאמר, לא ידעתי יום מותי", פסקה 122

doc: heb

20-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb eng rus spa

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "ויתרוצצו הבנים בקרבה", פסקה 59

doc: heb

19-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: eng spa heb rus

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "ביאור המשנה: "הכל נתון בערבון ומצודה פרוסה על כל החיים"

doc: heb