24-03-2017

כנס בקייב, ישיבת חברים 0

כנס בקייב, שיעור הכנה

doc: heb

כנס בקייב, יום א', אירוע 1, ישיבת חברים מס' 1

כנס בקייב, יום א', אירוע 2, שיעור מס' 1 "אנחנו נתאספנו כאן" – בירור הכוונה"

doc: heb
zip: rus

כנס בקייב, יום א', אירוע 3, ישיבת חברים מס' 2

כנס בקייב, יום א', אירוע 4, שיעור מס' 2 "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת"

כנס בקייב, יום א', אירוע 5, ישיבת חברים מס' 3

כנס בקייב, יום א', אירוע 6, שיעור מס' 3 "אין עוד מלבד החברים"

כנס בקייב, יום ב', אירוע 7, ישיבת חברים מס' 4

כנס בקייב, יום ב', אירוע 8, שיעור מס' 4 "אין עוד מלבדו"

כנס בקייב, יום ב', אירוע 9, ישיבת חברים מס' 5

כנס בקייב, יום ב', אירוע 10, שיעור מס' 5 "ערבות"

כנס בקייב, יום ב', אירוע 11, שיעור מס' 6 "מרכז העשירייה"

כנס בקייב, יום ב', אירוע 12, ישיבת חברים מס' 6

23-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות ס"ב

doc: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

22-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "ברית"

doc: heb
zip: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות נ"ה

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "תיקוני הכלה"

21-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק א'

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

20-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק א'

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אור", כותרת משנה "האור של התנוצצות ספר העליון"

doc: heb

19-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "מרכז העשירייה"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות מ"ה

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

17-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק א'

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות ד'

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אור", כותרת משנה "גניזת האור"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 1 בנושא "ערבות", חלק, א'

doc: heb
zip: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות י"ג

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 1 בנושא "ערבות", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות י"ט

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "צדיקים ורשעים"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות כ"ו

doc: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 2 בנושא "מרכז העשירייה"

doc: heb

16-03-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבדו", חלק א'

doc: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבדו", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אהבת חברים", כותרת משנה "דמעות של אהבה"

doc: heb

15-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך א', חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות א'

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יצר הרע ויצר הטוב", כותרת משנה "רוח הטומאה - מתוך הקדושה יוצאת שליטתו"

doc: heb
zip: heb

14-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אנחנו נתאספנו כאן" – בירור הכוונה", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

13-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

שיעור בנושא "הכנה לכנס", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יצר הרע ויצר הטוב", כותרת משנה "שליטת יצר הרע בעולם"

doc: heb

12-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק א'

doc: heb
zip: eng heb

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק ב'

doc: heb
zip: eng heb

10-03-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 11 "פורים, שהמצוה עד דלא ידע" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי קל"ז "צלפחד היה מקושש עצים"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תיקון וגמר התיקון", כותרת משנה חלק "שעיר לעזאזל"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק ב'

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חג פורים"

doc: heb

שיעור 2 "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן"

doc: heb

09-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb

כתבי בעה"ס, תע"ס, כרך ו', חלק טו' ,אות ר'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 913 "ובתורתו יהגה"

doc: heb

הכנה לשיעור

mp3: ron hun rus heb eng
mp4: ron hun rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תיקון וגמר התיקון", כותרת משנה חלק "התיקון הוא רק בעולם הזה"

doc: heb

08-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג פורים", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

שיעור בנושא "חג פורים", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תיקון וגמר התיקון", כותרת משנה חלק "עצה שהקב"ה נתן לישראל"

doc: heb

07-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "הערבות", אות כ"ח

doc: heb

06-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "הערבות", אות כ"ד

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "תיקון וגמר התיקון", כותרת משנה "הכול ברשותו של הקב"ה"

doc: heb

05-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "הערבות", אות כ"ג

doc: heb

03-03-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" (1991)

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אהבה", כותרת משנה "הַגידה לי שאהבה נפשי"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חג פורים",חלק ב'

doc: heb

שיעור 1 "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג פורים"

doc: heb

שיעור 2 "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן"

doc: heb

הכנה לשיעור

02-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ירידה לצורך עליה"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "הערבות", אות כ'

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אהבה"

doc: heb

01-03-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "ירידה לצורך עליה, חלק א׳

doc: heb

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "ירידה לצורך עליה, חלק ב׳

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "עליות וירידות בדרך"

doc: heb

28-02-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת א'

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "הערבות", אות י"ט

doc: heb
zip: eng heb

27-02-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי, ל"ד "יתרון ארץ בכל הוא"

doc: heb
zip: eng heb

רב"ש - א'. מאמר 9 "לעולם ימכור אדם קורות ביתו" (1984)

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אדה"ר", כותרת משנה "בחיר כל הנבראים"

doc: heb

26-02-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - ג'. מאמר 645 "ממעשיך הכרנוך"

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי נ"ז "יקריב אותו לרצונו"

doc: heb

24-02-2017

הכנה לשיעור

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק א'

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת א'

doc: heb