18-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 19 "בא אל פרעה - א" (1985)

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ד'

רב"ש - ג'. מאמר 815 "בא"

16-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'

zip: heb

רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "שיר השירים אשר לשלמה", פרק 353

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ה'

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 14 "הקשר בין פסח, למצה, מרור" (1987)

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות א'

בעל הסולם, אגרת י'

15-03-2018

רב"ש - א'. מאמר "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות א'

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 20 "מי שחיזק לבו" (1985)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "נר"נ", פרק 284

14-03-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות ל"ג

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 924 "וידבר אלקים אל משה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "זהב וכסף ונחושת", פרק 227

doc: heb

13-03-2018

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "וייקחו לי תרומה", פרק 156

doc: heb

12-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ו', אות כ"ה

doc: heb

בעל הסולם, שמעתי קנ"ט "ויהי בימים הרבים ההם"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "אמר שומר בא בוקר", פרק 101

doc: heb

11-03-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות כ"ב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

09-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "מהו הב' הבחנות שלפני לשמה" (1988)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות ה'

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 36 "מהו שבני עשו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, בעבודה" (1990)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "כשברא הקב"ה עולם", פרק 12

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי פ"ו "ויבן ערי מסכנות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ג', אות ט"ו

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח"

docx: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות י"ט

doc: heb

שיעור בנושא "איש את רעהו יעזורו"

08-03-2018

רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות א'

doc: heb

רב"ש - ב'. מאמר 11 "מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה" (1990)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544

doc: heb

07-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "תפלה אמיתית היא על חסרון אמיתי" (1986)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק ב', אות א'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 380 "כל מקדש שביעי - ב"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "דינוּ לבוקר משפט", פרק 517

doc: heb

06-03-2018

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות ב'

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "רוח שעולה ויורד בכל לילה", פרק 465

doc: heb

05-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 41 "מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה" (1990)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות ב'

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 932 "חידוש הראשון"

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "נדר ושבועה", פרק 401

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 33 "מהו מצות שאדם דש בעקביו" (1986)

doc: heb

04-03-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 44 "מהי הסיבה שבגללה זכו ישראל לירושת הארץ, בעבודה" (1991)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק א', פרק א', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

02-03-2018

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חג פורים"

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 909 "גילוי הסתרה"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "חג פורים"

doc: heb

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb

בעל הסולם, אגרת נ"ח

doc: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ל"ג "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ר'

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "טוב ורע", מאמר "השגחת ה'"

doc: heb

01-03-2018

רב"ש - א'. מאמר 11 "פורים, שהמצוה עד דלא ידע" (1987)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ר'

doc: heb

שיעור בנושא "מגילת אסתר"

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 19 "ענין שמחה" (1986)

doc: heb

28-02-2018

בעל הסולם, שמעתי ל"ז "מאמר לפורים"

doc: heb

שיעור בנושא "חג פורים"

doc: heb
zip: heb

27-02-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - ב'. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" (1991)

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 913 "ובתורתו יהגה"

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים

doc: heb

26-02-2018

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "מ''ט ומוֹט", פרק 385

doc: heb

25-02-2018

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק א

doc: heb
docx: rus eng heb spa

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה", חלק ב

doc: heb
docx: spa eng rus heb

23-02-2018

הכנה לשיעור

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק א

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב

doc: heb

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס למדרגה הבאה"

doc: heb

22-02-2018

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 1

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 1 בנושא "בשביל מה אני חי?"

doc: heb
zip: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, טקס פתיחה

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 2 בנושא "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

doc: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 3 בנושא "כאיש אחד בלב אחד"

doc: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 2

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 3

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 4 בנושא "אין עוד מלבדו"

doc: heb
zip: heb heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, מצגת של הפרויקט "ארכיון"

doc: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 4

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 5 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה"

doc: heb
zip: heb heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 6 בנושא "שבת אחים גם יחד"

doc: heb
zip: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ערב פתוח מס׳ 1 ״הניצוץ הרוחני״

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 5

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 7 בנושא "חוק אחד: ואהבת לרעך כמוך"

doc: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ישיבת חברים מס' 6

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 8 בנושא "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל"

doc: heb

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, ערב פתוח מס׳ 2 ״להיות ישראלי״

כנס "קבלה לעם" העולמי 2018, שיעור מס' 9 "אם תרצו אין זו אגדה"

doc: heb

19-02-2018

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

doc: heb
docx: eng heb rus spa
zip: heb

18-02-2018

רב"ש - א'. מאמר 21 "ענין למעלה מהדעת" (1986)

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

16-02-2018

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 10 "לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל" (1984)

doc: heb
zip: eng heb

רב"ש - א'. מאמר 17, חלק ב', "סדר ישיבת החברה" (1984)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "להפריש ערי מקלט", פרק 377

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: rus spa heb eng

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

הכנה לשיעור

15-02-2018

רב"ש - א'. מאמר 6 "אהבת חברים - ב" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "הזקן [הסבא]", פרק 164

doc: heb