28-05-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד'

כתבי בעה"ס, מאמר "תורת הקבלה ומהותה"

mp3: rus heb eng
mp4: rus heb eng

27-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י"א

doc: heb

בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה"

doc: heb

25-05-2018

בעל הסולם, שמעתי מ' "אמונת רבו, מהו השיעור"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות י'

doc: heb

בעל הסולם, "מצוה אחת"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים", פרק 217

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן", חלק א'

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן, חלק ב'

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "העבודה באמונה למעלה מהדעת"

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ויביאו המשכן אל משה", פרק 281

24-05-2018

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "חושן ואפוד", פרק 197

doc: heb

23-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בין המצב הרצוי למצוי"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות ט'

doc: heb

בעל הסולם. מצוה אחת

doc: heb

מפגש של הרב עם קבוצת הולנד

doc: heb

22-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בין המצב הרצוי למצוי"

doc: heb

21-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בין המצב הרצוי למצוי"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות ו'

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מצוה אחת"

doc: heb

18-05-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות ג'

doc: heb

כתבי בעה"ס, מאמר "מצוה אחת"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "העבודה בין המצב הרצוי למצוי"

doc: heb

שיעור בנושא – "לילה דכלא"

doc: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר

doc: heb

17-05-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ג', אות א'

doc: heb

14-05-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ס"ו "עניין מתן תורה - א"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "כל מערכה בשלוש", פרק 137

doc: heb

13-05-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ב', אות ה'

doc: heb

בעל הסולם, "מצוה אחת"

doc: heb

11-05-2018

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק א', אות ו'

doc: heb

בעל הסולם. מהות הדת ומטרתה, כותרת משנה השגחתו ית' הוא "השגחה מטרתית"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "והיה אמונת עיתיך", פרק 50

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא ״גדלות הבורא״

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק ב', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים", פרק 117

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא ״גדלות הבורא״

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "פקודי", מאמר "כל מערכה בשלוש", פרק 131

doc: heb

10-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה"

doc: heb
docx: spa heb rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק א', אות ה'

doc: heb

בעל הסולם, "מהות הדת ומטרתה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "בעצב תלדי בנים", פרק 492

doc: heb

09-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה"

doc: heb
docx: heb spa rus eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ד', פרק א', אות ב'

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "עינייך בשדה אשר יקצוֹרוּן", פרק 450

doc: heb

08-05-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ממשיכים את הכנס בעלייה"

doc: heb
docx: heb spa rus eng

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "אינו צריך להיכנס בארון", פרק 385

doc: heb

07-05-2018

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "רקיע שעל המלכות", פרק 339

doc: heb

06-05-2018

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור "הכלי העולמי וצפון אמריקה מקבלת אתכם בברכה"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 1 בנושא "מתעוררים להזמנת הבורא"

zip: heb

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, טקס פתיחה

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 2

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 2 בנושא "מגלים את הצורך לעשיריה - כולנו נשמה אחת"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 3

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 3 בנושא "מתמוססים לתוך העשירייה - ביטול"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 4

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 4 בנושא "מגלים את כח הבורא בעשירייה - אין עוד מלבדו"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 5

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 5 בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, מצגת של הפרויקט "ארכיון"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 6

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 6 בנושא "חותמים על ערבות בעשירייה"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 7

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 7 בנושא "להזדקק לכח העליון"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, ישיבת חברים 1

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 8

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 8 בנושא "שו"ת"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, מצגת מכללת קבלה - בוגרים

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, הכנה לשיעור 9

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיעור מס' 9 בנושא "לתפוס את המציאות דרך העשיריה"

כנס "כולנו כאחד" בניו ג'רזי, שיבת החברים העולמית

2018-05-06_rav_lesson_lesson_all-as-one_n7_p1

doc: heb

2018-05-06_rav_lesson_lesson_all-as-one_n9_p1

doc: heb

2018-05-06_rav_lesson_lesson_all-as-one_n8_p1

doc: heb

04-05-2018

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n1_p1

doc: heb

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n4_p1

doc: heb

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n5_p1

doc: heb

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n6_p1

doc: heb

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n3_p1

doc: heb

2018-05-04_rav_lesson_lesson_all-as-one_n2_p1

doc: heb

03-05-2018

הכנה לשיעור

02-05-2018

שיעור בנושא "ל''ג בעומר"

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כג

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י)"

doc: heb

01-05-2018

שיעור בנושא "חיזוק ב"אין עוד מלבדו"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרקי"ד, אות ג'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כ

doc: heb
zip: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "הרקיעים שעל גן עדן", פרק 299

doc: heb

30-04-2018

שיעור בנושא "מטרת ההתכנסות" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרקי"ד, אות א'

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות יח

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "מאוֹרי האש", פרק 261

doc: heb

29-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חיזוק ב"אין עוד מלבדו"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרקי"ב, אות ג'

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb

27-04-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחברים את כל העולם לעשירייה אחת" (הכנה לכנס ״כולנו כאחד״ בניו ג'רזי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרק ז', אות א'

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות טו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "ויקהל", מאמר "נשמה יתרה", פרק 183

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חיזוק ב"אין עוד מלבדו"

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרק ח', אות ג'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חיזוק ב"אין עוד מלבדו"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', הסתכלות פנימית, פרק י', אות ז'

doc: heb