23-04-2017

הכנה לשיעור

'הכנה לכנסים באמריקה 2017, חלק א

'הכנה לכנסים באמריקה 2017, חלק ב

mp3: rus heb eng
mp4: rus heb eng

21-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '16, 18, 20 , חלק א

doc: heb
zip: heb heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "לרכוש מעשים טובים

שיעור 1 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק א

שיעור 1 ,הכנה לכנסים באמריקה '2017, חלק ב

הכנה לשיעור

שיעור 2 ,הכנה לכנסים באמריקה 2017

הכנה לשיעור

mp3: rus heb eng
mp4: rus heb eng

20-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '11-14 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "ירידה לצורך עליה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים. פרק "השגה רוחנית", כותרת משנה "החלום הוא "אחד משישים מנבואה

zip: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

19-04-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעורים '6-9 , חלק א

doc: heb

הכנה לכנסים באמריקה 2017, שיעור 'בנושא "שמחה והודיה", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "הטבע"

12-04-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק א׳

doc: heb

שיעור בנושא "פסח", חלק ב׳

doc: heb

הכנה לשיעור

zip: heb

שיחה עם נשים

doc: heb
zip: heb

09-04-2017

הכנה לשיעור

'שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א

doc: heb

'שיעור בנושא "הכנה לפסח"חלק ב

doc: heb

06-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

05-04-2017

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים "מאמרים לפסח",

doc: heb

04-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb
zip: heb

03-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות מ"ב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יציאת מצרים" כותרת משנה "מלחמת ה' במצרים"

doc: heb

02-04-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות כ"ג

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

31-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח",חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח"

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור 2 בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

30-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות ט'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ג'

doc: heb

29-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט"ו, אות א'

doc: heb
zip: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים בנושא "מאמרים לפסח"

doc: heb

28-03-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'

doc: heb

27-03-2017

הכנה לשיעור

“שיעור בנושא "ברית

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת "במה תלויות הגלות והגאולה"

doc: heb

23-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות ס"ב

doc: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

22-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "ברית"

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות נ"ה

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "ירושת הארץ"

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "גלות וגאולה", כותרת משנה "תיקוני הכלה"

doc: heb

21-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק א'

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "ברית", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

20-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק א'

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "תפילה", חלק ב'

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אור", כותרת משנה "האור של התנוצצות ספר העליון"

doc: heb

19-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "מרכז העשירייה"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות מ"ה

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

17-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות ד'

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבד החברים", חלק ב'

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אור", כותרת משנה "גניזת האור"

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 1 בנושא "ערבות", חלק, א'

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות י"ג

doc: heb
zip: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 1 בנושא "ערבות", חלק ב'

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות י"ט

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "צדיקים ורשעים"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות כ"ו

doc: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור 2 בנושא "מרכז העשירייה"

doc: heb
docx: rus heb eng

16-03-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבדו", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אין עוד מלבדו", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "אהבת חברים", כותרת משנה "דמעות של אהבה"

doc: heb

15-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, תע"ס, חלק ג', לוח התשובות לפירוש המלות, אות א'

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017 שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים, פרק "יצר הרע ויצר הטוב", כותרת משנה "רוח הטומאה - מתוך הקדושה יוצאת שליטתו"

doc: heb
zip: heb

14-03-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "אנחנו נתאספנו כאן" – בירור הכוונה", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

הכנה לכנס בקייב 2017, שיעור בנושא "סבלנות ואמונה למעלה מהדעת", חלק ב'

doc: heb
docx: rus heb eng