22-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בבירנבך 2017 , שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

בעל הסולם, "שופר של משיח"

21-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בבירנבך 2017 , שיעור בנושא "אירופה בפרשת דרכים״

doc: heb
docx: rus spa heb eng

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סא

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "והארץ הייתה תוהו", פסקה 318

20-08-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס בבירנבך 2017, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לכנס בבירנבך 2017, שיעור 2 "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

18-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות״

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות צג

doc: heb
zip: heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות אות כז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "וייבן ה' אלקים את הצלע", פסקה 279

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: eng rus heb

שיעור 1 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק ב

docx: rus heb eng

זוהר לעם, קטעים נבחרים

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק א

docx: spa rus heb eng

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות", חלק ב

docx: spa rus heb eng

17-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פו

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות כד

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אבני שַׁיִשׁ טהור", פסקה 252

doc: heb

16-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות כ

doc: heb

15-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פב

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות יז

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "משה וב' משיחים", פסקה 232

doc: heb

14-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות פא

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות יב

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אבן הקלע", פסקה 203

doc: heb
zip: heb

13-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות עח

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר", אות ח

doc: heb

11-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות עה

doc: heb
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "מבוא לספר הזוהר"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "תפילה לעני", פסקה 191

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

10-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות ע

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "אני אני הוא", פסקה 168

doc: heb

09-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות סז

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כד

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "משה ויעקב", פסקה 148

doc: heb

08-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות סה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כג

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "מאורי אור ומאורי אש", פסקה 131

doc: heb

07-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כא

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "שני המאורות הגדולים", פסקה 121

doc: heb

06-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb
zip: eng heb

ערב איחוד ארצי ט"ו באב "יחד באהבה", שיעור

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

04-08-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות סא

doc: heb
zip: eng heb

שיעור הכנה לערב איחוד ארצי ט"ו באב - "יחד באהבה"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "שני המאורות הגדולים", פסקה 111

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק א

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "תפיסת המציאות", חלק ב

doc: heb
docx: spa rus heb eng

בעל הסולם, "בית שער הכוונות"

doc: heb

שיעור 2 בנושא "תפיסת המציאות"

doc: heb
docx: spa rus heb eng

03-08-2017

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות נז

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "תדשֵׁא הארץ דשא", פסקה 86

doc: heb

02-08-2017

הכנה לשיעור

כתבי בעה"ס, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות נב

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "בזכות לימוד הקבלה ייצאו ישראל מהגלות"

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "תדשֵׁא הארץ דשא", פסקה 75

doc: heb

2017-08-02_rav_lesson_bezchut-halimud_n1_p2_x264

mp4: jpn

01-08-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "ט' באב", חלק א׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא "ט' באב", חלק ב׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

זוהר לעם', פרק "איכה"

doc: heb

הכנה לשיעור

31-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא " לציון יום ט' באב", חלק א׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng

שיעור בנושא " לציון יום ט' באב", חלק ב׳

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: eng heb

30-07-2017

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת הכנה חברים

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור הכנה

doc: heb
docx: spa ger heb eng rus
zip: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור מס' 1 "אין עוד מלבד החברים"

doc: heb heb
docx: ger spa rus eng
zip: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", הכנה לשיעור מס' 2

doc: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 1

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור מס' 2 ״בניית הפרצוף הרוחני״

doc: heb heb
docx: spa ger eng rus
zip: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 2

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור מס' 3 "על כל פשעים תכסה אהבה"

doc: heb heb
docx: ger rus spa
zip: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 3

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור מס' 4 "אין עוד מלבדו"

doc: heb heb
docx: ger rus spa

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת חברים 4

כנס ברומא "כולנו כאחד", שיעור מס' 5 "ברית"

doc: heb
docx: spa rus heb eng
zip: heb

כנס ברומא "כולנו כאחד", ישיבת חברים מס' 5

28-07-2017

הכנה לשיעור

הכנה לכנס באיטליה 2017, שיעור 0 ״כולנו כאחד״

doc: heb
docx: spa rus por ita heb eng
zip: eng heb

כתבי בעה"ס, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות מח

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "בזכות לימוד הקבלה ייצאו ישראל מהגלות"

doc: heb

27-07-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא: יום השנה להסתלקותו של האר"י

doc: heb
docx: rus heb eng

שיעור בנושא "בזכות לימוד הקבלה ייצאו ישראל מהגלות"

doc: heb
docx: eng rus heb

26-07-2017

הכנה לשיעור

כתבי בעה"ס, "פתיחה לחכמת הקבלה"

doc: heb
zip: eng heb

רב"ש - ב'. אגרת ס"ו

doc: heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "ייקוו המים", פסקה 66

doc: heb

25-07-2017

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" (1988)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות מו

doc: heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "ימי בין המצרים"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

הכנה לשיעור

זוהר לעם, פרשת "בראשית-א", מאמר "יהי רקיע", פסקה 56

doc: heb