18-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ל'

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "חוק אחד לכל העולמות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויגש", מאמר "שישים נשימות", פסקה 48

doc: heb

17-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות כ"ו

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "ב' כוחות ברצון לקבל: כח המושך, כח הדוחה"

doc: heb

15-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "הרצון לקבל - יש מאין"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "מקץ", מאמר "ויזכור יוסף את החלומות", פסקה 146

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה", חלק א'

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויגש", מאמר "וייגש אליו יהודה", פסקה 1

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט', הסתכלות פנימית, אות א'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת פרשת "ויגש", מאמר "יפה נוף", פסקה 32

doc: heb

14-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "חרות היחיד"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "מקץ", מאמר "ויריצוהו מן הבור", פסקה 54

doc: heb

13-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות כ"ה

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "גורמי חוץ"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ויהי נא פי שניים ברוחךָ אליי", פסקה 261

doc: heb

12-12-2017

שיעור בנושא "חנוכה על פי חכמת הקבלה"

doc: heb
docx: eng spa rus heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "הקנינים התורשתים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ציון וירושלים", פסקה 145

doc: heb
zip: heb

11-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: rus spa eng heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות י"ז

doc: heb

בעל הסולם, "החרות", כותרת משנה "ארבעה גורמים"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "הנה ישכיל עבדי", פסקה 67

doc: heb

10-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: spa eng heb rus

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ט'

doc: heb

בעל הסולם, "החרות"

doc: heb

08-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א'

doc: heb
docx: rus heb spa eng
zip: heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב'

doc: heb
docx: rus spa eng heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "ויישב יעקב", פסקה 1

doc: heb
zip: eng heb

הכנה לשיעור

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א

doc: heb
docx: rus spa eng heb

שיעור 1 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב

doc: heb
docx: rus heb spa eng

שיעור 2 בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: eng rus spa heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות ב'

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות א'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וישב", מאמר "הנה ישכיל עבדי", פסקה 42

doc: heb

07-12-2017

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות"

doc: heb
docx: heb spa eng rus

בעל הסולם, תע"ס, חלק י', אות א'

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "ויהי בצאת נפשה", פסקה 198

doc: heb

06-12-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק א'

doc: heb
docx: rus spa eng heb
zip: eng heb

שיעור בנושא "מחזיקים במצב ה"כניסה לעיבור" על פני ההפרעות", חלק ב'

doc: heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "וישתַחוּ ארצה", פסקה 117

doc: heb

05-12-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 19 "אתם נצבים היום כולכם" (1984)

doc: heb

שיעור בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור"

doc: heb
docx: heb spa rus eng

בעל הסולם, שמעתי כ"ה "דברים היוצאים מהלב"

doc: heb

זוהר לעם פרשת "וישלח", מאמר "עם לבן גרתי", פסקה 21

doc: heb
zip: heb

04-12-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, אגרת י"ט

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "אֶת קורבני לַחמי", פסקה 368

doc: heb

03-12-2017

בעל הסולם, אגרת י"ז, חלק א'

doc: heb

בעל הסולם, אגרת י"ז, חלק ב'

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

01-12-2017

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 1

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 1 בנושא "ביטול"

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 2

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 2 בנושא "אין עוד מלבדו"

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, טיול

mp3: spa eng heb rus
mp4: eng heb rus spa

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 3

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 3 בנושא "נכנסים לעיבור"

doc: heb
docx: spa eng ger heb rus

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 4

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 4 בנושא "תפילה לעיבור"

doc: heb
docx: ger ita eng rus heb spa

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, ישיבת חברים

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, הכנה לשיעור 5

doc: heb

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 5 בנושא "דביקות"

doc: heb
docx: heb ger rus spa eng

כנס ״נכנסים לעיבור״ ערבה 2017, שיעור מס' 6

doc: heb

30-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

שיעור בנושא "דביקות" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

29-11-2017

שיעור בנושא "תפילה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "וייקח לו יעקב מַקל לִבנֶה", פסקה 307

doc: heb
zip: heb

28-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "תפילה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כה

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "כל מערכת אינה אלא בשלוש", פסקה 258

doc: heb

27-11-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "נכנסים לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כב

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ההרהור שלו היה ברחל", פסקה 178

doc: heb

26-11-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כ'

doc: heb

24-11-2017

שיעו בנושא "ביטול" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות י"ח

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "וידַר יעקב נדר", פסקה 75

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות י"ט

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ויַרְא ה' כי שנואה לאה", פסקה 147

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות כ

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "השבטים", פסקה 165

doc: heb

23-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb rus eng spa

בעל הסולם, ״הערבות״

doc: heb

זוהר לעם פרשת "ויצא", מאמר "ס''מ ואשת זנונים", פסקה 23

doc: heb

22-11-2017

הכנה לשיעור

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: spa heb eng rus
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "הברכות", פסקה 181

doc: heb

21-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: spa rus eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות י"ח

doc: heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "ויקרא את עשיו ויאמר, לא ידעתי יום מותי", פסקה 122

doc: heb

20-11-2017

שיעו בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb eng rus spa

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "גלגל שינוי הצורה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "ויתרוצצו הבנים בקרבה", פסקה 59

doc: heb