17-11-2017

הכנה לשיעור

שיער בנושא "הכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017), חלק א

doc: heb

שיער בנושא "הכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017), חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "חיי שרה", מאמר "ויביאֶהָ יצחק האוהֱלָה", פסקה 248

doc: heb

הכנה לשיעור

שיער 1 בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017), חלק א

doc: heb
docx: rus spa eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות ט"ז

doc: heb

שיער 1 בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017), חלק ב

doc: heb

הכנה לשיעור

שיער 2 בנושא "הכבדת הלב בכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: spa eng rus heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות", אות ט"ו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "תולדת", מאמר "שיתוף מדה''ר בדין", פסקה 47

doc: heb

16-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "הכניסה לעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb rus eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קעז

doc: heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "הוכחת עבודתו ית' מפי הנסיון"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "חיי שרה", מאמר "ענייני תחיית המתים", פסקה 170

doc: heb

15-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עשיריה כעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: rus eng heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קעד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "הוכחת עבודתו ית' מפי הנסיון"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "חיי שרה", מאמר "ארבע מאות שקל", פסקה 94

doc: heb

14-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עשיריה כעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: heb rus eng

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "חיוב הזהירות בחוקי הטבע"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "חיי שרה", מאמר "מלך לשדה נֶעבָד", פסקה 13

doc: heb

13-11-2017

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "חיוב הזהירות בחוקי הטבע"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "חשבון קץ המשיח", פסקה 453

doc: heb

12-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עשיריה כעיבור" (הכנה לכנס ערבה 2017)

doc: heb
docx: rus heb eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קעא

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לערב איחוד ארצי"

doc: heb
docx: rus spa heb eng

ערב איחוד "הסיפור של קבלה לעם". שיעור

doc: heb

10-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״יתרון האור מתוך החושך״

doc: heb
docx: eng rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קסב

doc: heb

שיעור בנושא "הכנה לערב איחוד ארצי"

doc: heb
docx: heb spa eng rus

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "ויעל לוט מצוער", פסקה 295

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "מתוך שלא לשמה באים לשמה"

doc: heb
docx: eng spa heb rus

שיעור בנושא "הכנה לכנס ערבה 2017"

doc: heb
docx: rus heb eng

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "מתוך שלא לשמה באים לשמה"

doc: heb
docx: spa eng heb rus

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "וה' פקד את שרה", פסקה 400

doc: heb

09-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״יתרון האור מתוך החושך״

doc: heb
docx: eng rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קס

doc: heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "שיטה ה': עזב פעולתו"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "ויקומו משם האנשים", פסקה 174

doc: heb

08-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״יתרון האור מתוך החושך״

doc: heb
docx: heb rus eng

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קנה

doc: heb

בעל הסולם, "השלום", כותרת משנה "שיטה א' היא: הטבע"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "והנה שלושה אנשים", פסקה 64

doc: heb

07-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״יתרון האור מתוך החושך״

doc: heb
docx: eng heb rus

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קנא

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "וירא", מאמר "ויֵירא אליו ה'", פסקה 1

doc: heb

06-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״יתרון האור מתוך החושך״

doc: heb
docx: eng heb rus

זוהר לעם, פרשת "לך לך", מאמר "לילה וחצות לילה", פסקה 364

doc: heb

05-11-2017

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור

zip: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור הכנה

doc: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, טקס פתיחה

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 1 בנושא "מכאוס להרמוניה"

doc: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור 2

zip: rus

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 2 בנושא "עשירייה"

doc: heb
zip: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, ישיבת חברים מס' 1

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור 3

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 3 בנושא "עבודה מעשית בעשירייה"

doc: rus heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור 4

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 4 בנושא "תפיסת המציאות דרך העשירייה. העולם מלא באהבה"

doc: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור 5

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 5 בנושא "עשירייה כעיבור"

doc: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, ישיבת חברים מס' 2

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, הכנה לשיעור 6

doc: heb

כנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה, שיעור מס' 6 בנושא "כל העולם - עשירייה אחת"

doc: heb
zip: rus

02-11-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "יתרון האור מתוך החושך"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קמט

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות טז

doc: heb

01-11-2017

שיעור בנושא "יתרון האור מתוך החושך"

doc: heb
docx: rus heb eng
zip: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קמט

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות יג

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "לך לך", מאמר "רבי חייא הלך לראות את רבי אלעזר", פסקה 303

doc: heb

31-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״העשירייה, כעובר״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קמה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות יג

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "לך לך", מאמר "ויהי בימי אַמְרָפֶל", פסקה 219

doc: heb

30-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עבודה מעשית בעשירייה" (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קמד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות יא

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "לך לך", מאמר "ויהי כבוא אברם מצריימה", פסקה 118

doc: heb

29-10-2017

שיעור בנושא "עבודה מעשית בעשירייה" (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קלט

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ח

doc: heb

27-10-2017

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור בנושא "חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם"

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ה

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "לך לך", מאמר "ויעבור אברם בארץ", פסקה 66

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "עשירייה" (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנהשיעור)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קלד

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות דרך העשירייה. העולם מלא באהבה״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה), חלק א

doc: heb

שיעור 2 בנושא ״תפיסת המציאות דרך העשירייה. העולם מלא באהבה״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה), חלק ב

doc: heb

26-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם"

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קלד

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ג

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "לך לך", מאמר "ויצאו איתם מאור כשדים", פסקה 16

doc: heb

25-10-2017

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "ויאמר ה', הן עם אחד", פסקה 377

doc: heb

24-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חשיבות החיבור בינינו, כדי לטפל בעולם"

doc: heb
docx: eng rus heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קלא

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות ב

doc: heb

23-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "המדרגה הבאה של קבוצת "בני ברוך": להיות "ראש" לעולם", חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "המדרגה הבאה של קבוצת "בני ברוך": להיות "ראש" לעולם", חלק ב

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "וַיָחֶל נוח וייטע כרם", פסקה 309

doc: heb

22-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״כל העולם - עשיריה אחת״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, "מתן תורה", אות א

doc: heb

20-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״תפיסת המציאות דרך העשירייה. העולם מלא באהבה״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כח

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "ומורַאכֶם וחיתכֶם", פסקה 252

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״העשירייה, כעובר״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

רב"ש - ג'. מאמר 326 "עבודת האדם"

doc: heb

שיעור בנושא "גדלות הבורא“, חלק א

doc: heb

שיעור בנושא "גדלות הבורא“, חלק ב

doc: heb

19-10-2017

הכנה לשיעור

שיעור בנושא ״עבודה מעשית בעשירייה״ (הכנה לכנס "מכאוס להרמוניה" בוילנה)

doc: heb

בעל הסולם, "פתיחה לחכמת הקבלה", אות קכו

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, ״הערבות״, אות כה

doc: heb

זוהר לעם, בראשית - א, פרשת "נוח", מאמר "מה בין משה לשאר בני העולם", פסקה 185

doc: heb