19-02-2018

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

doc: heb
docx: eng heb rus spa
zip: heb

18-02-2018

רב"ש - א'. מאמר 21 "ענין למעלה מהדעת" (1986)

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

16-02-2018

הכנה לשיעור

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

doc: heb

רב"ש - א'. מאמר 10 "לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל" (1984)

doc: heb
zip: eng heb

רב"ש - א'. מאמר 17, חלק ב', "סדר ישיבת החברה" (1984)

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "להפריש ערי מקלט", פרק 377

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: rus spa heb eng

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

הכנה לשיעור

15-02-2018

רב"ש - א'. מאמר 6 "אהבת חברים - ב" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "אהבת ה' ואהבת הבריות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "הזקן [הסבא]", פרק 164

doc: heb

14-02-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "הזקן [הסבא]", פרק 120

doc: heb

13-02-2018

הכנה לשיעור

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב' "מטרת החברה - ב" (1984)

doc: heb

בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "הזקן [הסבא]", פרק 63

doc: heb

12-02-2018

רב"ש - א'. מאמר 1, חלק א' "מטרת החברה - א" (1984)

doc: heb

הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "ואלה המשפטים", פרק 1

doc: heb

11-02-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, שמעתי ג' "ענין ההשגה הרוחנית"

doc: heb

שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb
zip: heb

בעל הסולם, "ששים ריבוא נשמות"

doc: heb
zip: eng heb

09-02-2018

שיעור בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד"

doc: heb
docx: rus eng heb spa
zip: heb

בעל הסולם, עיתון "האמה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "כבד את אביךו", פסקה 492

doc: heb

הכנה לשיעור

doc: heb

שיעור 1 בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד", חלק א

doc: heb
docx: eng spa rus heb

שיעור 1 בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד", חלק ב

doc: heb
docx: rus eng spa heb

שיעור בנושא "הפצה"

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 2 בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד"

doc: heb

שיעור בנושא "עבודה עם הפרעות"

doc: heb

08-02-2018

שיעור בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד"

doc: heb
docx: eng rus heb spa

בעל הסולם, עיתון "האמה", כותרת משנה "היחיד והאומה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "לא תעשה לך", פסקה 427

doc: heb

07-02-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חובת עם ישראל לאיחוד"

doc: heb
docx: heb eng spa rus

בעל הסולם, עיתון "האמה", כותרת משנה "מ ג מ ת נ ו"

doc: heb

06-02-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: eng heb spa rus
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "וידבר אלקים", פסקה 355

doc: heb

05-02-2018

שיעור בנושא "חוק אחד: ואהבת לרעך כמוך" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: spa heb eng rus

בעל הסולם, "השלום בעולם", כותרת משנה "חולשתם של "מתקני עולם"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "כה תאמר לבית יעקב", פסקה 259

doc: heb

04-02-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "חוק אחד: ואהבת לרעך כמוך" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: rus eng spa heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "השלום בעולם"

doc: heb

02-02-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "שבת אחים גם יחד" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: eng heb spa rus

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "וישמע יתרו", פסקה 36

doc: heb
zip: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018), חלק א

docx: spa rus heb eng

שיעור 1 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018), חלק ב

doc: heb
docx: spa heb rus eng

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "ואתה תחזה בסוד השפתיים", פסקה 115

doc: heb

שיעור 2 בנושא "אין עוד מלבדו" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: eng spa rus heb

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלק ט', הסתכלות פנימית, אות ג'

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "יתרו", מאמר "ואתה תחזה סודי סודות", פסקה 190

doc: heb

01-02-2018

שיעור בנושא "על כל פשעים תכסה אהבה" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb
docx: heb eng rus

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "צוּר וסלע", פסקה 425

doc: heb

31-01-2018

רב"ש - ב'. אגרת כ"ט

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קנ"ד

doc: heb

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

30-01-2018

שיעור בנושא "כאיש אחד בלב אחד" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "נטיתָ ימינך תִבלעֵמוֹ אָרץ", פסקה 327

doc: heb

29-01-2018

שיעור בנושא "כאיש אחד בלב אחד" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "מאמר לסיום הזהר"

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וה' איש מלחמה", פסקה 251

doc: heb

28-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סט

doc: heb

26-01-2018

שיעור בנושא "בשביל מה אני חי?" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סד

doc: heb
zip: eng heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וירא ישראל את היד הגדולה", פסקה 185

doc: heb

הכנה לשיעור

שיעור 1 בנושא "בשביל מה אני חי?" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

שאלות ותשובות עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סו

doc: heb

שיעור 2 בנושא "בשביל מה אני חי?" (הכנה לכנס "קבלה לעם" העולמי 2018)

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות סח

doc: heb

הכנה לשיעור

25-01-2018

בעל הסולם, אגרת נ"ו

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קמ"ט

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות ס

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וייסע מלאך האלקים", פסקה 139

doc: heb

24-01-2018

הכנה לשיעור

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נ"ו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "ויָסַר את אופַן מַרְכְּבותיו", פסקה 101

doc: heb

23-01-2018

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קמ"ה

doc: heb
zip: eng heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נ

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בשלח", מאמר "וה' הולך לפניהם יומם", פסקה 43

doc: heb

22-01-2018

הכנה לשיעור

שיעור בנושא "מהפרעות לעליות"

doc: heb

בעל הסולם, תע"ס, חלקי', לוח התשובות לענינים, אות קל"ה

doc: heb

בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות מו

doc: heb

זוהר לעם, פרשת "בא", מאמר "התפילין", פסקה 231

doc: heb