שיעור מתאריך 11-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
3בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות כ"ב
וידאו mp4 אודיו mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3 doc
4שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Подготовка к Песаху", часть 1
видео mp4 аудио mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 1, Внутреннее созерцание, глава 5, пункт 22
видео mp4 аудио mp3 без фокус-группы mp3
4Урок на тему "Подготовка к Песаху", часть 2
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 1, Histaklut Pnimit, kapitel 5, punkt 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Clase sobre "Preparación para Pésaj", parte 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 1, Histaklut Pnimit, capítulo 5, punto 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Clase sobre "Preparación para Pésaj", parte 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 ses mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 1, Histaklut Pnimit, Bölüm 5, madde 22
video mp4 ses mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Підготовка до Песаха", частина 1
відео mp4 аудіо mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 1, Внутрішнє споглядання, глава 5, пункт 22
відео mp4 аудіо mp3 без фокус-группы mp3
4Урок на тему "Підготовка до Песаха", частина 2
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-06-20

שם הקובץאורך
73277 הכנה לשיעור00:13:13
73280 שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)01:07:46
73282 בעל הסולם, "החרות"00:34:16
73281 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ו'00:51:56
73289 2018-06-20_rav_clip_azmana-talmidei-campus-lekenes00:02:15
73297 זוהר לעם, פרשת "צו", מאמר "אש תמיד תוּקַד על המזבח", פרק 5001:04:40
73265 הכנה לשיעור00:13:41
73275 זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "שחקים ייזלו צדק", פרק 44401:00:55
73267 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ו'00:45:04
73268 בעל הסולם, "החרות"00:36:53
73266 שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)01:14:45
73279 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:37:17
73263 זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "כל זמן שמשה קַיים", פרק 38501:01:23
73250 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ג'00:59:46
73251 בעל הסולם, "החרות"00:33:16
73249 שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)01:00:26
73248 הכנה לשיעור00:12:51
73278 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו01:08:34
73294 תוכנית טלוויזיה "שיחות"00:50:22
73239 הכנה לשיעור00:14:07
73242 בעל הסולם, "החרות"00:35:53
73241  שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)02:00:51
73252 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו01:04:38
73247 ישיבת החברים העולמית00:50:55
73246 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן01:01:22
73254 תוכנית טלוויזיה "שיחות": שיחת ועידה עם קבוצות אפריקה00:18:38
73253 תוכנית טלוויזיה "שיחות": שיחת ועידה עם קבוצות אסיה00:17:48
73231 הכנה לשיעור00:11:55
73236 הכנה לשיעור00:12:06
73237 שיעור 2 בנושא "התקפה על החיבור"00:50:43