שיעור מתאריך 11-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
3בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ה', אות כ"ב
וידאו mp4 אודיו mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3 doc
4שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Урок на тему "Подготовка к Песаху", часть 1
видео mp4 аудио mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 1, Внутреннее созерцание, глава 5, пункт 22
видео mp4 аудио mp3 без фокус-группы mp3
4Урок на тему "Подготовка к Песаху", часть 2
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 1, Histaklut Pnimit, kapitel 5, punkt 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Clase sobre "Preparación para Pésaj", parte 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 1, Histaklut Pnimit, capítulo 5, punto 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Clase sobre "Preparación para Pésaj", parte 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 ses mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 1, Histaklut Pnimit, Bölüm 5, madde 22
video mp4 ses mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2Урок на тему "Підготовка до Песаха", частина 1
відео mp4 аудіо mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 1, Внутрішнє споглядання, глава 5, пункт 22
відео mp4 аудіо mp3 без фокус-группы mp3
4Урок на тему "Підготовка до Песаха", частина 2
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 1
video mp4 audio mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 5, item 22
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
4Lesson on the topic "Preparation for the Pesach", part 2
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-03-24

שם הקובץאורך
72202 הכנה לשיעור00:12:52
72206 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ד', אות מ"ב01:19:27
72205 כתבי רב"ש, מאמרי "דרגות הסולם", מאמר 21 "קידוש החודש"  00:20:32
72204 כתבי רבʺש, מאמרי ʺשלבי הסולםʺ,מאמר "מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה" (1990)01:06:30
72209 זוהר לעם, פרשת "תרומה"01:23:21
72194 הכנה לשיעור00:12:39
72201 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר " ג' שמות כלולים יחד", פרק 60300:57:08
72203 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:14:14
72195 רב"ש - ב'. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" (1989)01:17:28
72199 רב"ש - ב'. אגרת ס"ו00:27:44
72198 בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק ג', אות כ"ח00:53:44
72186 הכנה לשיעור00:12:27
72197 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:28:17
72193 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "מזון הנשמות", פרק 55500:58:51
72187 רב"ש - ב'. מאמר 17 "מהו הסיוע, שהבא לטהר מקבל, בעבודה" (1990)01:07:35
72189 רב"ש - ג'. מאמר 877 "ג' תפלות - ב" 00:36:36
72188 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות י"ז00:53:07
72169 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 709 00:12:02
72170 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 710 00:13:05
72171 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 711 00:13:59
72172 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 712 00:15:34
72175 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 98300:27:36
72165 הכנה לשיעור00:11:08
72166 רב"ש - א'. מאמר 13 "בא אל פרעה - ב" (1986)00:59:15
72168 רב"ש - ב'. אגרת ע"ב00:37:44
72167 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', הסתכלות פנימית, פרק ב', אות ט'01:00:19
72196 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:28:23
72184 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "בצלאל ידע לצרף אותיות ", פרק 47600:57:15
72174 תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 98200:27:49
72157 הכנה לשיעור00:12:54