שיעור מתאריך 08-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" (1991)
וידאו mp4 אודיו mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3 doc
3בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות א'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
4רב"ש - ב'. מאמר 11 "מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה" (1990)
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
5זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544
וידאו mp4 אודיו mp3 doc

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Рабаш, том 2, статья 15 (1991)
видео mp4 аудио mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 1, Внутреннее созерцание, глава 1, пункт 1
видео mp4 аудио mp3
4Рабаш, том 2, статья 11 "Ханукальная свеча слева" (1990)
видео mp4 аудио mp3
5Зоар ла АМ, глава "Мишпатим", статья "Каждый в Исраэле, совершивший обрезание, должен предстать", пункт 544
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Rabash, Band 2, Artikel 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 1, Histaklut Pnimit, kapitel 1, punkt 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Band 1, Artikel 11 (1990)
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Rabash, Volumen 2, Artículo 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 1, Histaklut Pnimit, capítulo 1, punto 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Volumen 1, artículo 11 (1990)
video mp4 audio mp3
5Zohar para todos, capítulo "Mishpatím", capítulo "Cualquier hombre de Israel que ha sido circuncidado se presentará", punto 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"

5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Rabaş, Cilt 2, Makale 15 (1991)
video mp4 ses mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 1, Histaklut Pnimit, Bölüm 1, madde 1
video mp4 ses mp3
4Rabaş, Cilt 1, Makale 11 (1990)
video mp4 ses mp3
5Halk için Zohar, Yorum "Mişpatim", madde 544
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2РАБАШ, том 2, стаття 15 (1991р.)
відео mp4 аудіо mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 1, Внутрішнє споглядання, глава 1, пункт 1
відео mp4 аудіо mp3
4РАБАШ, том 1, стаття "Ханукальна свічка зліва" (1990р.)
відео mp4 аудіо mp3
5Зоар для всіх, розділ "Мішпатім", стаття "Кожен в Ісраель, що зробив обрізання, повинен постати", пункт 544
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-06-19

שם הקובץאורך
73265 הכנה לשיעור00:13:41
73266 שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)01:14:45
73268 בעל הסולם, "החרות"00:36:53
73267 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ו'00:45:04
73275 זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "שחקים ייזלו צדק", פרק 44401:00:55
73248 הכנה לשיעור00:12:51
73249 שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)01:00:26
73251 בעל הסולם, "החרות"00:33:16
73250 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות ג'00:59:46
73263 זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "כל זמן שמשה קַיים", פרק 38501:01:23
73239 הכנה לשיעור00:14:07
73242 בעל הסולם, "החרות"00:35:53
73241  שיעור בנושא "ממיסים את הלבבות ללב אחד" (הכנה לכנס באיטליה 2018)02:00:51
73252 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו01:04:38
73247 ישיבת החברים העולמית00:50:55
73246 וובינר עם הרב ד״ר מיכאל לייטמן01:01:22
73254 תוכנית טלוויזיה "שיחות": שיחת ועידה עם קבוצות אפריקה00:18:38
73253 תוכנית טלוויזיה "שיחות": שיחת ועידה עם קבוצות אסיה00:17:48
73233 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות א'01:03:07
73231 הכנה לשיעור00:11:55
73232 שיעור 1 בנושא "התקפה על החיבור"01:52:56
73234 שאלות ותשובות עם רב ד"ר מיכאל לייטמן00:29:25
73236 הכנה לשיעור00:12:06
73237 שיעור 2 בנושא "התקפה על החיבור"00:50:43
73238 בעל הסולם, "החרות"02:01:06
73240 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו01:06:41
73235 זוהר לעם, פרשת "ויקרא", מאמר "איילת השחר", פרק 36700:25:57
73224 הכנה לשיעור00:12:19
73226 בעל הסולם, תע"ס, חלק ו', אות א'01:03:25
73225 שיעור בנושא "התקפה על החיבור"00:58:18