שיעור מתאריך 08-03-2018

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1הכנה לשיעור
וידאו mp4 אודיו mp3
2רב"ש - ב'. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" (1991)
וידאו mp4 אודיו mp3 ללא קבוצת מיקוד mp3 doc
3בעל הסולם, תע"ס, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות א'
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
4רב"ש - ב'. מאמר 11 "מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה" (1990)
וידאו mp4 אודיו mp3 doc
5זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544
וידאו mp4 אודיו mp3 doc

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Подготовка к уроку
видео mp4 аудио mp3
2Рабаш, том 2, статья 15 (1991)
видео mp4 аудио mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Учение Десяти Сфирот, часть 1, Внутреннее созерцание, глава 1, пункт 1
видео mp4 аудио mp3
4Рабаш, том 2, статья 11 "Ханукальная свеча слева" (1990)
видео mp4 аудио mp3
5Зоар ла АМ, глава "Мишпатим", статья "Каждый в Исраэле, совершивший обрезание, должен предстать", пункт 544
видео mp4 аудио mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Vorbereitung zum Unterricht
video mp4 audio mp3
2Rabash, Band 2, Artikel 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Teil 1, Histaklut Pnimit, kapitel 1, punkt 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Band 1, Artikel 11 (1990)
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Preparación para la clase
video mp4 audio mp3
2Rabash, Volumen 2, Artículo 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, parte 1, Histaklut Pnimit, capítulo 1, punto 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Volumen 1, artículo 11 (1990)
video mp4 audio mp3
5Zohar para todos, capítulo "Mishpatím", capítulo "Cualquier hombre de Israel que ha sido circuncidado se presentará", punto 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation

2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"

5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 ses mp3
2Rabaş, Cilt 2, Makale 15 (1991)
video mp4 ses mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, Kısım 1, Histaklut Pnimit, Bölüm 1, madde 1
video mp4 ses mp3
4Rabaş, Cilt 1, Makale 11 (1990)
video mp4 ses mp3
5Halk için Zohar, Yorum "Mişpatim", madde 544
video mp4 ses mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Підготовка до уроку
відео mp4 аудіо mp3
2РАБАШ, том 2, стаття 15 (1991р.)
відео mp4 аудіо mp3 без фокус-группы mp3
3Бааль Сулам, Вчення Десяти Сфірот, частина 1, Внутрішнє споглядання, глава 1, пункт 1
відео mp4 аудіо mp3
4РАБАШ, том 1, стаття "Ханукальна свічка зліва" (1990р.)
відео mp4 аудіо mp3
5Зоар для всіх, розділ "Мішпатім", стаття "Кожен в Ісраель, що зробив обрізання, повинен постати", пункт 544
відео mp4 аудіо mp3

נגן:

Loading the player...

רשימת השמעה:

הורדת השיעור

1Lesson preparation
video mp4 audio mp3
2Rabash, Vol. 2, Article 15 (1991)
video mp4 audio mp3 no focus-group mp3
3Baal HaSulam, TES, part 1, Histaklut Pnimit, chapter 1, item 1
video mp4 audio mp3
4Rabash, Vol. 2, Article 11 (1990)  "What Placing the Hanukah Candle on the Left Means in the Work"
video mp4 audio mp3
5Zohar for everyone, chapter "Mishpatim", article "Any Man of Israel Who Was Circumcised Should Be Seen", item 544
video mp4 audio mp3

חומרים חדשים מ-2018-03-18

שם הקובץאורך
72143 הכנה לשיעור00:13:46
72144 רב"ש - א'. מאמר 19 "בא אל פרעה - א" (1985)01:00:03
72147 רב"ש - ג'. מאמר 815 "בא"00:39:37
72146 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות ד'01:00:07
72145 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:05:30
72141 דברי הרב ד״ר מיכאל לייטמן בסעודה00:02:16
72142 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:31:18
72127 הכנה לשיעור00:13:01
72128 רב"ש - א'. מאמר "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" (1991)01:03:55
72130 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ד'00:57:44
72131 רב"ש - ג'. מאמר 926 "בא אל פרעה"00:39:35
72132 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "שיר השירים אשר לשלמה", פרק 35301:24:51
72133 הכנה לשיעור00:13:40
72135 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק א'01:08:28
72137 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות ה'01:24:51
72139 שיעור בנושא "הכנה לפסח", חלק ב'00:52:11
72134 הכנה לשיעור00:12:38
72140 רב"ש - א'. מאמר 14 "הקשר בין פסח, למצה, מרור" (1987)01:22:08
72138 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק ב', אות א'00:56:18
72136 בעל הסולם, אגרת י'00:36:24
72122 הכנה לשיעור00:11:52
72126 זוהר לעם, פרשת "תרומה", מאמר "נר"נ", פרק 28400:56:02
72129 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:38:38
72124 בעל הסולם, תע"ס, חלק ב', פרק א', אות א'00:56:46
72123 רב"ש - א'. מאמר "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" (1990)01:02:32
72125 רב"ש - א'. מאמר 20 "מי שחיזק לבו" (1985)00:36:56
72111 הכנה לשיעור00:12:47
72121 הבלוג של רב ד"ר מיכאל לייטמן – גרסת אודיו00:40:45
72113 בעל הסולם, תע"ס, חלק א', לוח השאלות לפירוש המלות, אות ל"ג00:58:53
72112 Rabash, Vol 1, Article 13 (1988)01:01:26