טקסט: בעל הסולם, "פתיחה כוללת" (2009-01-01)

בעל הסולם, "פתיחה כוללת"

heb_o_bs-pticha-kolelet.doc הורדה העתק קישור
2009-01-01 | doc | HEB | 0.15Mb | 00:00:00
rus_t_bs-pticha-kolelet_helki.doc הורדה העתק קישור
2009-01-01 | doc | RUS | 0.12Mb | 00:00:00
heb_o_bs-pticha-kolelet.doc הורדה העתק קישור
2009-01-01 | doc | HEB | 0.15Mb | 00:00:00
rus_t_bs-pticha-kolelet_helki.doc הורדה העתק קישור
2009-01-01 | doc | RUS | 0.12Mb | 00:00:00