תוכניות: תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 702 (2018-03-06)

תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים. קטעים" מס׳ 702