תוכניות: תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 974 אני והטבע: האם האדם שולט בטבע (2018-03-06)

תוכנית טלוויזיה "חיים חדשים" מס' 974 אני והטבע: האם האדם שולט בטבע