שיעורים: הכנה לשיעור (2018-03-08)

הכנה לשיעור

ukr_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | UKR | 3.60Mb | 00:10:29
trk_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | TRK | 3.60Mb | 00:10:29
spa_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | SPA | 3.60Mb | 00:10:29
ron_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | RON | 3.60Mb | 00:10:29
por_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | POR | 3.60Mb | 00:10:29
lit_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | LIT | 3.60Mb | 00:10:29
jpn_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | JPN | 3.60Mb | 00:10:29
ita_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | ITA | 3.60Mb | 00:10:29
ger_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | GER | 3.60Mb | 00:10:29
geo_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | GEO | 3.60Mb | 00:10:29
fre_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | FRE | 3.60Mb | 00:10:29
chn_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | CHN | 3.60Mb | 00:10:29
bul_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | BUL | 3.60Mb | 00:10:29
rus_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | RUS | 3.60Mb | 00:10:29
heb_o_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | HEB | 7.19Mb | 00:10:29
eng_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | ENG | 3.60Mb | 00:10:29
ukr_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | UKR | 37.89Mb | 00:10:29
trk_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | TRK | 37.89Mb | 00:10:29
spa_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | SPA | 37.89Mb | 00:10:29
ron_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | RON | 37.89Mb | 00:10:29
por_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | POR | 37.89Mb | 00:10:29
lit_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | LIT | 37.89Mb | 00:10:29
jpn_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | JPN | 37.89Mb | 00:10:29
ita_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | ITA | 37.89Mb | 00:10:29
ger_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | GER | 37.89Mb | 00:10:29
geo_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | GEO | 37.89Mb | 00:10:29
fre_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | FRE | 37.89Mb | 00:10:29
chn_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | CHN | 37.89Mb | 00:10:29
bul_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | BUL | 37.89Mb | 00:10:29
rus_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | RUS | 39.09Mb | 00:10:29
heb_o_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | HEB | 43.89Mb | 00:10:29
eng_t_norav_2018-03-08_lesson_achana_n1_p0.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | ENG | 39.09Mb | 00:10:29