שיעורים: זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544 (2018-03-08)

זוהר לעם, פרשת "משפטים", מאמר "כל איש ישראל שנימול צריך להיראות", פרק 544

heb_o_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.doc הורדה העתק קישור
2018-03-08 | doc | HEB | 0.09Mb | 00:00:00
ukr_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | UKR | 19.12Mb | 00:55:42
trk_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | TRK | 19.12Mb | 00:55:42
spa_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | SPA | 19.12Mb | 00:55:42
ita_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | ITA | 19.12Mb | 00:55:42
hun_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | HUN | 19.12Mb | 00:55:42
ger_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | GER | 19.12Mb | 00:55:42
fre_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | FRE | 19.12Mb | 00:55:42
chn_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | CHN | 19.12Mb | 00:55:42
rus_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | RUS | 19.12Mb | 00:55:42
heb_o_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | HEB | 38.25Mb | 00:55:42
eng_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp3 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp3 | ENG | 19.12Mb | 00:55:42
ukr_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | UKR | 201.93Mb | 00:55:42
trk_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | TRK | 201.93Mb | 00:55:42
spa_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | SPA | 201.93Mb | 00:55:42
ita_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | ITA | 201.93Mb | 00:55:42
hun_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | HUN | 201.93Mb | 00:55:42
ger_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | GER | 201.93Mb | 00:55:42
fre_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | FRE | 201.93Mb | 00:55:42
chn_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | CHN | 201.93Mb | 00:55:42
rus_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | RUS | 208.30Mb | 00:55:42
heb_o_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | HEB | 233.80Mb | 00:55:42
eng_t_rav_2018-03-08_lesson_zohar-la-am-mishpatim_n2_p1.mp4 הורדה העתק קישור
2018-03-08 | mp4 | ENG | 208.30Mb | 00:55:42