טקסט: בעה"ס, אגרת כ"ה (1927) (2008-01-01)

בעה"ס, אגרת כ"ה (1927)

heb_o_bs-igeret-25-1927-pg-081.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.03Mb | 00:00:00
heb_o_bs-igeret-25-1927-pg-081_im_nikud.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.06Mb | 00:00:00
rus_t_bs-igeret-25-1927-pg-081.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | RUS | 0.05Mb | 00:00:00
heb_o_bs-igeret-25-1927-pg-081.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.03Mb | 00:00:00
heb_o_bs-igeret-25-1927-pg-081_im_nikud.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.06Mb | 00:00:00
rus_t_bs-igeret-25-1927-pg-081.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | RUS | 0.05Mb | 00:00:00