טקסט: בעה"ס, אגרת נ"ב (1928) (2008-01-01)

בעה"ס, אגרת נ"ב (1928)

heb_o_bs-igeret-52-1928-pg-151.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.04Mb | 00:00:00
rus_t_bs-igeret-52-1928-pg-151.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | RUS | 0.07Mb | 00:00:00
heb_o_bs-igeret-52-1928-pg-151.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | HEB | 0.04Mb | 00:00:00
rus_t_bs-igeret-52-1928-pg-151.doc הורדה העתק קישור
2008-01-01 | doc | RUS | 0.07Mb | 00:00:00